35 Articles by

Phạm Văn Vũ Đoàn

Blogger leo núi chuyên hướng dẫn tour leo núi Bà Đen, leo Phanxipan và các ngọn núi khác ở Việt Nam. Ai cần dẫn đoàn liên hệ mình (phamvanvudoan@gmail.com) để trải nghiệm cảm giác tuyệt vời trên những ngọn núi hùng vĩ nước ta nhé,